Latest News In English

Explore your future with Fale Alea Internship Program!

Are you ready to dive into the heart of Tonga's democracy and gain invaluable experience in governance? Look no further than the Fale Alea o Tonga Internship Program.

Hon. Prime Minister Siaosi Sovaleni with the Lord Speaker Fakafanua after the VONC was defeated in Parliament.

The Prime Minister, Hon Siaosi Sovaleni this afternoon survived a vote of no confidence moved by the Tongatapu 5 People’s representative Hon. ‘Aisake Valu Eke by 14-11 votes.

Ko e 'Eiki Sea e Fale Alea Lord Fakafanua, Kalake 'a e Fale Alea Gloria Pole'o, Tokoni Kalake 'a e Fale Alea Dr. Sione Vikilani, mo e kau ngaue 'a e Fale Alea na'a nau fakahoko fatongia 'i hono lau 'o e fokotu'u mo e tohi tali,Tupoulahi Manuofetoa, Linda Filiai mo Losa Hastings Latu.

Kuo kakato ‘a hono lau ‘a e Fokotu’u 7B/2023 ke Pāloti’i ke Fakamālōlō’i ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Siaosi Sovaleni pehē ki he Tohi Tali mei he ‘Eiki Palēmia.

logo1
FALE ALEA ‘O TONGA

GROUNDBREAKING CEREMONY

LAKALAKAIMONU DEVELOPMENTS & LEGISLATIVE ASSEMBLY COMPLEX

Friday 1 September 2023

Lord Fakafanua

Speaker of the Legislative Assembly of Tonga

imgage 1

THE Legislative Assembly of Tonga is hosting the 3rd Pacific Islands Parliaments Group (PIPG) conference today until Thursday 24 August 2023 in Nuku’alofa.

Go to top