TUKU ATU ‘A E TOHI TU’UTU’UNI FILI KI HE KOMISONI FILI MA’AE NGAAHI VAHENGA FILI ‘E TOLU ‘I TONGATAPU

Kuo tuku atu ‘i he ‘ahó ni mei he ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá, Lord Fakafanua, ‘a e ngaahi tohi tu’utu’uni fili (writs of election) ki he Komisoni Filí ke fakahoko ha fili si’i ke fili ai ha Kau Fakafofonga ‘o e Kakai ma’ae ngaahi Vāhenga Fili ‘e tolu ‘i Tongatapu, ‘a ia ko Tongatapu 4, Tongatapu 6 mo Tongatapu 7.

‘Oku makatu’unga eni ‘i he ‘atā ‘o e ngaahi sea ‘i he Fale Aleá ma’ae Fakafofonga takitaha ‘o e ngaahi vahenga fili ni hili hono fakahifo kinautolu ‘e he Fale Alea ‘i he ‘aho 10 ‘Aokosi 2022 mei honau takitaha sea. Ko e Kau Fakafofonga ni ko Tatafu Toma Moeaki ko e Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Tongatapu 4, Poasi Mataele Tei ko e Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Tongatapu 6, pea mo Sione Sangster Saulala ko e Fakafofonga ‘o e Kakai ‘o Tongatapu 7. Na’e fakahoko ia ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Lao ki he Fili Fale Alea, pea koe’uhi ko e ola ‘o e ngaahi hopo tangi ‘a e Kau Fakafofongá ne tuku mai ‘i he ’aho 9 ‘o ‘Aokosi 2022. Na’e fakapapau’i mei he ngaahi hopo ni ‘a hono fakata’e’aonga’i ‘e he Fakamaau’anga hono fili ‘o e Kau Fakafofonga ni ki he Fale Alea ‘i he Fili Lahi ‘o e ‘aho 18 ‘o Novema 2021.

‘I he femahino’aki ‘a e ‘Eiki Sea ‘o e Fale Aleá pea mo e Sea ‘o e Komisoni Filí, Rt. Hon. Lord Dalgety Q.C, ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘a e Lao ki he Fale Aleá, kuo tu’utu’uni ‘i he ‘ahó ni ai pē ke fakahoko ‘a e fili si’i ma’ae Vāhenga Fili ‘o Tongatapu 4, Tongatapu 6, mo Tongatapu 7 ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 3 ‘o Novema 2022.

 

 


Tuku Atu ʻi he Fakangofua ʻe he Kalake Pule ʻa e Fale Aleá
ʻAho 11 ‘o ‘Aokosi 2022
ʻOfisi ʻo e Fale Alea ʻo Tonga, Nuku’alofa, Tonga

 

Legislative Assembly of Tonga
Tonga National Center
Nuku’alofa, TONGA

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: (676) 27912
www.parliament.gov.to

 

 

 

 

Go to top