14122017 1

Na'e tapuni 'i he taimi  4:30  efiafi 'o e 'aho  ni, Tu'apulelulu 14 'o Tisema  2017, 'a e taimi  ne ngofua ke fakahu atu ai ki he 'Ofisi 'o e Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga ha fokotu'u mei he Hou'eiki  Fakafofonga  Fale Alea kuo fili 'o ha Fakafofonga  Fale Alea ke hoko ko ha Kanititeiti ki he Palernia  Fili. Ko e fokotu'u Kanititeiti  Palemia Fili fakakatoa 'e ua (2) ne fakahu atu ki he 'Ofisi 'o e Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'o Tonga.

Ko e 'uluaki fokotu'u na'e fakahu atu ia 'e  Hon. Pohiva Tu'ionetoa, Fakafofonga 'o e Kakai  'o Tongatapu 10,'i he 'aho Tusite  5 'o Tisema  2017. Ko e fokotu'u hono ua na'e fakahu atu ia 'e Hon. Samiu Kuita Vaipulu, Fakafofonga  'o e Kakai 'o Vavau 15, 'i he 'aho Tuapulelulu 14 'o TIsema 2017. Ko e fakaikiiki 'o e ngaahi fokotu'u  ni 'e toki fakahoko atu pe ia 'e Lord Tangi  'o Vaonukonuka, Sea Fakataimi 'o e Fale Alea, 'i he fakataha  'a e Houeiki Fakafofonga Fale Alea kuo fill te ne ui ke fakahoko  ai hono fili 'o e Palemia  Fill.

'E toki fanongonongo atu 'e he Sea Fakataimi 'o e Fale Alea 'i he 'aho Falaite 15 'o TIsema 2017 'a e 'aho 'e fakahoko  ai 'a  'ene fakataha rno e Hou'eiki Fakafofonga Fale Alea kuo fill. Ko e fakataha eni 'e fakahoko ai hono fili 'e he Houeiki Fakafofonga Fale Alea kuo fili 'a e Palernia Fili, pea hoko atu ai pe ki hono fili 'o e Sea mo e Tokoni Sea 'o e Fale Alea 'o Tonga.

14122017 2

Go to top