Press Releases In Tongan

logofinal4

FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

‘AMANAKI KE HOKO ATU ‘A E NGAAHI FAKATAHA ‘A E FALE ALEA ‘I HE ‘AHO MONITE 12 FEPUELI

logofinal4

FALE ALEA ʻO TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

TUKU ATU ‘A E TOHI TU’UTU’UNI FILI KI HE KOMISONI FILI MA’AE VAHENGA FILI VAVA’U 14

logofinal4

FALE ALEA ‘O TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

‘IKAI KE TALI ‘E HE FAKAMAAU’ANGA LAHÍ ‘A E ‘EKE ‘A E KAU TALATALAAKI ‘I HE HOPO FEKAU’AKI MO E VAKAI’I FAKA- FAKAMAAU’ANGA ‘A E PĀLOTI KE FAKAMĀLŌLOO’I ‘A E PALĒMIÁ

logofinal4

FALE ALEA ‘O TONGA

ONGOONGO TUKU ATU

TU’UNGA FAKAMUIMUI TAHA ‘O E HOPO ‘I HONO VAKAI'I FAKA-FAKAMAAU'ANGA ‘O E PÄLOTI KE FAKAMALOLOO'I ‘A E PALEMIA

sila2

GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Climate Mobility Summit Side Event"

Go to top